Oferta materials piano ABRSM 2015-16

Materials d'examen de piano de l'ABRSM corresponents al Syllabus 2015&2016, amb un descompte del 40%.

Vigents fins al desembre de 2017