Política de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • AUDENIS S.L.
 • Carrer València 316
 • BARCELONA (08009)
 • NIF: B59100271


FINALITAT

 • La finalitat del tractament les dades és la gestió de les compres que el client realitzi al nostre web.
 • La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
 • Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són les necessàries per a la facturació i enviament de les comandes que el client realitzi (nom, cognoms, email, telèfon, adreça postal,NIF).
 • Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments d'Audenis.

 

CESSIÓ DE LES DADES

 • En cap cas AUDENIS cedirà les dades a tercers sense el consentiment previ del client.

 

DRETS

 • Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Aquest dret el pot exercir accedint a aquest enllaç: Eines GDPR

 • La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.