Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de domini web és AUDENIS, S.L. (d'ara endavant AUDENIS), amb domicili a aquests efectes en Calle València nº 316, 08009 - Barcelona nombre de C.I.F.: B59100271 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35127, Foli 216, Fulla B-89292. Correu electrònic de contacte: audenis@audenis.com del lloc web www.audenis.com.

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal de AUDENIS atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.audenis.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a AUDENIS o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que AUDENIS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de AUDENIS , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. AUDENIS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, AUDENIS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

AUDENIS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a AUDENIS, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, AUDENIS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AUDENIS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AUDENIS o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de AUDENIS. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AUDENIS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de AUDENIS.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

AUDENIS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. DEVOLUCIONS

Segons la Llei d'ordenació del comerç minorista de la Generalitat de Catalunya, el comprador té el dret a desistir en la compra de tots aquells productes que no estiguin dins de les categories contemplades com a excepcions. Per fer ús d'aquest dret caldrà emplenar degudament un document de desistiment (baixar document) i enviar-ho per qualsevol de les formes admeses en dret (per exemple: burofax o correu certificat amb justificant de recepció) a:

AUDENIS, S.L.
Calle València, 316
08009 Barcelona

El termini màxim per enviar el document és de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda.

Els productes s'han d'enviar sense usar i en perfectes condicions (amb l'embalatge original i sense desprecintar). No s'admetran articles danyats o amb un embalatge diferent de l'original. La devolució d'un article suposarà la devolució de l'import total d'aquest exceptuant les despeses d'enviament.

En el cas d'articles amb defectes de fabricació, no caldrà omplir cap document i s'admetrà la devolució sempre que els desperfectes no hagin estat ocasionats pel transport o el mal ús per part del client. Si fos el cas, poden contactar per email a audenis@audenis.com o per telèfon al 932 072 758 i trobarem la forma de solucionar el problema.


8. MODIFICACIONS

AUDENIS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

9. ENLLAÇOS

En el cas que en www.audenis.com es disposessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d'Internet, AUDENIS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AUDENIS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D'EXCLUSIÓ

AUDENIS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

11.GENERALITATS

AUDENIS perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

AUDENIS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre AUDENIS i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.