AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’última actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AUDENIS, SL, us informa que és titular dels llocs web: https:// www.audenis.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, notifica les dades següents: NIF/CIF: B-59100271, Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 35127, Foli: 217, Secció, 8, Full: B 89292, i domicili social: VALÈNCIA, 316. CP: 08392, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: audenis@audenis.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat d’AUDENIS, SL, atorga la condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina web d’AUDENIS, SL, totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web d’AUDENIS, SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis de registre i contacte d’AUDENIS, SL, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per, AUDENIS, SL no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament de els llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la utilització normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies d’aquesta web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AUDENIS, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços d’aquesta web.

AUDENIS, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, AUDENIS, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

AUDENIS, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web https://www.audenis.com no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics nocius.

AUDENIS, SL no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest Portal web.

PUBLICITAT

El web: https://www.audenis.com, podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

AUDENIS, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta web.

MODIFICACIONS

AUDENIS, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts com per les condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i les formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a AUDENIS, SL.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996, última actualització, 30/03/2023.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins al mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment explícit d’AUDENIS, SL.

Així mateix, AUDENIS, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris i AUDENIS, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i AUDENIS, SL, els jutjats o els tribunals del Partit Judicial de la localitat de MATARÓ.

RESERVA DE COOKIES

AUDENIS, SL, utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. Aquestes tecnologies poden servir per a finalitats diverses, com ara reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, AUDENIS, SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

La informació de la nostra ‘política de cookies’ informa a l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l’usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que emmagatzemen. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de lAEPD.

L’última Guia sobre l’ús de galetes de l’AEPD de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), que recull les accions d’acceptar o rebutjar les galetes, ambdues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les o acceptar-les, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les galetes i rebre’n més informació. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al vostre disc dur.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb allò establert pel RGPD-UE-2016/679, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, amb l’última actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, AUDENIS, SL informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanades per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte a les vostres pàgines.

Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas no podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Consentiment del menor: Segons l’article 6 apartat f, i l’article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals a l’article 84, (protecció dels menors a Internet), exposen que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, aquest tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment explícit dels pares o tutors; per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà licito el seu consentiment.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web d’AUDENIS, SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, AUDENIS, SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals , rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar els que siguin inexactes o incomplets i garantir lt certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin els dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hi hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador d’aquest web o al correu electrònic: audenis@audenis.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat, podrà presentar reclamació davant de l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.

L’enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.

D’acord amb allò establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l’article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa a l’esmentat txec Botón al peu del formulari de registre i/o contacte.

CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’adequació de la pàgina web https://www.audenis.com, AUDENIS, SL ha estat assessorada a les normatives de protecció de dades i LSSI-CE per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format de imatge digital perquè pugui exposar-ho en aquesta pàgina web.